Turystyka to termin, który zaczął funkcjonować w siedemnastym stuleciu. To wówczas po raz pierwszy wykorzystano określenie tego rodzaju, zwłaszcza tourist, odnoszące się do turysty. Na czym opiera się przedmiot badań? Więcej dowiesz się w dalszych akapitach.

Generalnie rzecz biorąc, nie da się jednoznacznie zdefiniować, czym jest turystyka. Jest to pojęcie bardzo rozległe, ciągle rozrastające się, dlatego trudne tym samym do wpakowania w jakieś ramy. Niemniej jednak tworzono na przełomie lat wiele różnorodnych definicji turystyki w jej dzisiejszym rozumieniu. Po pierwsze, należy podkreślić, iż jest to termin mocno złożony, bo i samo zjawisko turystyki okazuje się być mocno złożonym. To także zjawisko wielopłaszczyznowe, jakie tyczy się rozwoju pod względem kulturowym, mentalności, doświadczeń, przeżyć, językowym itd. Turystyka jako przedmiot badań określana jest za swego rodzaju bardzo dochodową formę działalności gospodarczej, a biorąc ten fakt pod uwagę, doszło do ukształtowania się wielorakich typ usług turystycznych, jakie uwzględniają usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe.

Turystyka jest na tyle skomplikowanym i niejednoznacznym procesem, że obejmuje ona szereg rozmaitych dyscyplin naukowych, w tym psychologię, socjologię, ekonomię, pedagogikę, geografię, a także historię, a nawet antropologię, prawo, marketing, czy też urbanistykę i ochronę środowiska. Wykazuje ona też pewne konotacje z medycyną i etyką. Warto również nadmienić, że jest ściśle połączona z architekturą krajobrazu.