Istnieje bardzo wiele rozmaitych gałęzi szeroko rozumianej turystyki. Wydziela się jej różnorodne kategorie, a w konsekwencji tego można mówić o bardzo rozległej klasyfikacji opartej na podziale na szereg istotnych poddziałów. Więcej na temat najważniejszych, w dalszych częściach.

Turystyka dzieli się między innymi na ekoturystykę, poprzez którą rozumie się charakterystyczną formę alternatywną wobec turystyki masowej. Chodzi o to, żeby pozostać eko w stosunku do otaczających nas form przyrodniczych. Niestety jednak, masowa turystyka wpływa na naturę w dość negatywny sposób, a co za tym idzie przyczynia się nierzadko do degradacji otaczającego jednostkę środowiska naturalnego. Wybór akurat omawianej tu ekoturystyki z kolei jak najbardziej jest trafnym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia minimalizowanie negatywnych zjawisk turystyki masowej.

Kolejnym ważnym punktem w klasyfikacji turystyki w dzisiejszym wymiarze okazuje się turystyka krajoznawcza, która obejmuje wyjazdy w celach zwiedzania danego obiektu, regionu, miejscowości. Jest ona istotnym elementem na przykład edukacji szkolnej, bowiem niezależnie od grupy wiekowej, dzieci uczące się zawsze mają szansę uczestnictwa w wycieczce wraz z klasą, czy całą instytucją szkolną.

Turystyka birdwatching to szereg wędrówek w dzikie, często niezbadane dokładnie, odludne miejsca, nieodwiedzane na co dzień przez człowieka. Po co? Powodem jest zwłaszcza chęć obejrzenia nietuzinkowych gatunków ptaków.

Geoturystyka to wyjazdy na większą skalę, często dość kosztowne, specjalistyczne i wymagające dobrej kondycji fizycznej, ponieważ opierają się one na zwiedzaniu rozlicznych form geologicznych takich jak jaskinie, czy wulkany. W 2006 roku w naszym kraju stworzony został Małopolski Szlak Geoturystyczny, który promuje ten rodzaj podróżowania.