Jeżeli chcesz czegoś więcej niż zwiedzenia jakiegoś miejsca na mapie świata, powinieneś obowiązkowo przeczytać niniejszy artykuł, jaki poświęcony zostaje w pełni turystyce, ale w innym niż rekreacyjny kontekście. Postaramy się pokazać Wam, że podróżowanie może prezentować znacznie więcej niż tylko leżenie na piaszczystej plaży.

Turystyka poznawcza

W każdej podróży jednostka może coś nowego odkryć, doświadczyć, z czymś dotąd nieznanym się zaznajomić. Niemniej jednak pamiętać należy, że turystyka poznawcza to coś więcej niż tylko zwiedzanie czy czysta rekreacja. W głównej mierze chodzi o turystykę w wymiarze etnicznym, a zatem zapoznanie się z grupami społecznymi kompletnie różnymi pod względem kulturowym.

Turystyka sentymentalna

To przybywanie do miejsc, które z czymś nam się kojarzą, które są dla nas z jakiegoś powodu ważne. W tym przypadku należy wspomnieć między innymi o miejscach urodzenia, pochodzenia, a także o miejscach pamięci.

Turystyka festiwalowa

Jest to turystyka, która opiera się na szeregu wędrówek od miejsca do miejsca po to, żeby brać udział w festiwalach filmowych, muzycznych wydarzeniach na masową bądź kameralną skalę, czy też festiwalach teatralnych. Jest to wiele parad, koncertów rozrywkowych, wystaw itd.

Turystyka wolontariuszy

Ta odmiana turystyki bazuje na powiązaniu z jednej strony poznawania świata, a z drugiej strony chęci wewnętrznej niesienia pomocy innym. To świetna forma walki z ubóstwem, ale też rozwijania się, poprzez zaznajamianie się z obcymi kulturami. Warto wspomnieć, iż jest to też często organizowana na chwilę obecną forma ochrony środowiska przyrodniczego.