Turystyka jest na tyle złożonym pojęciem, że systematycznie ulega rozbudowywaniu, rozwojowi, a tym samym wyszczególnia się jej rozmaity podział. O kilku nadrzędnych grupach poczytasz bliżej w dalszych częściach naszego tekstu. Zapraszamy do lektury.

Turystyka przyrodnicza

Jest to rodzaj podróżowania, który opiera się w dużym stopniu na poznawaniu otaczającego człowieka w danym miejscu środowiska zewnętrznego. Kluczowe staje się zatem obserwowanie przyrody, śledzenie jej, zaznajamianie się z określonym krajobrazem, pejzażem. To idealna forma bratania się z naturą, bycia ekologicznym, wypoczywania na łonie przyrody, ale także obcowania z fauną i florą, poznawania zbiorników wodnych, gór, masywów, form geologicznych itd.

Birdwatching

To turystyka opierająca się na wyjazdach w celu prowadzenia obserwacji ptaków. Wędruje się do naturalnych siedlisk, a wszystko to, żeby bacznie śledzić okazy.

Ekoturystyka

Jak wskazuje na to już samo nazewnictwo, turystyka  ta nawiązuje do form ekologii. Jest to ciekawa forma alternatywy w odniesieniu do klasycznej turystyki komercyjnej, w wymiarze masowym. Ma ona na celu redukowanie negatywnego oddziaływania ogromu turystów wędrujących po rozmaitych ciekawych obszarach świata na otoczenie  - w głównej mierze na przyrodę.

Geoturystyka

Jest oparta na wyjazdach w celu poznawania wielorakich form geologicznych. Przez to rozumie się zwiedzanie jaskiń, odkrywanie wulkanów itd. W zakresie tego rodzaju turystyki, trzeba wspomnieć o Małopolskim Szlaku Geoturystycznym, jaki funkcjonuje dokładnie od 2006 roku.