Turystyka od początku swego funkcjonowania jako pojęcie określające sposób przemieszczania się z miejsca  do miejsca, a także poznawania zupełnie nowych obszarów, to bardzo silnie rozwinięte pojęcie, dlatego też wiele jest w tym przypadku rodzajów turystyki, a jeszcze więcej jej podkategorii, w oparciu o które dokonywany jest jej podział.

Nadrzędny motyw

Biorąc pod uwagę motyw jaki przyświeca turystom, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na wyszczególnienie kilku następujących odmian turystyki. Po pierwsze, jest to turystyka kwalifikowana, po drugie zdrowotna, po trzecie poznawcza. Jeszcze co innego to turystyka wypoczynkowa, a także biznesowa. Można także wspomnieć o turystyce religijnej.

Dodatkowe kryteria

Decydując się na podział turystyki, eksperci wydzielają szereg różnorodnych czynników dodatkowych, do jakich zalicza się przede wszystkim liczbę uczestników, czy też ich wiek. W oparciu o te dwa kryteria mówi się o turystyce indywidualnej, zbiorowej, szkolnej, seniorów, studentów. Biorąc pod uwagę kryterium środka transportu, wyszczególniamy turystykę autokarową, kolejową, lotniczą, konną, pieszą oraz samochodową czy rowerową. Jako istotny czynnik wyszczególnia się także kryterium czasu pobytu, a co za tym idzie wysuwa się na czoło klasyfikacji turystyka długoterminowa oraz krótkoterminowa. Pod względem pory wyjazdu- turystyka letnia, a także zimowa. Pod kątem organizacji wczasów natomiast turystyka zorganizowana i niezorganizowana. Można też mówić o podziale turystyki z racji wykorzystywanego do jej uprawiania sprzętu specjalistycznego – turystyka kajakowa, wspinaczkowa, narciarska.