Czym jest turystyka? Na czym polega? Z czym wiąże się ten termin? Zapraszamy do zapoznania się z naszym informatorem poświęconym tematyce szeroko rozumianego turyzmu. Więcej we fragmentach poniżej.

Etymologia

Słowo pochodzenia francuskiego, które wywodzi się od wyrazu tour, jakie w dosłownym tłumaczeniu tłumaczone jest jako wycieczka. Najczęściej odnosi się to do podróży dalekich. Warto także wspomnieć, iż po raz pierwszy słowo tourist i tourism zaczęto użytkować w wieku siedemnastym. Wtedy jako tourist określano przede wszystkim tych, którzy wybierali się na dalekie wojaże, a w szczególności decydowali się na jazdy w ramach tak zwanego grand tour, a więc pokonywali cały teren kontynentu europejskiego. W głównej mierze chodziło wtedy o młodzież arystokratyczną, zwłaszcza angielską, jaka kończąc szkołę wybierała się do Włoch, czy też Francji. Wszystko to po to, aby kontynuować naukę na najwyższym poziomie.

Zgodnie z definicją

UNWTO – Światowa Organizacja Turystyki sformułowała określoną definicję turystyki. Pojęcie to obejmuje między innymi szereg różnorodnych czynności, które wiążą się z podróżowaniem w rozmaite miejsca, zarówno w celach służbowych, jak również wypoczynkowych. Ponadto warto wiedzieć, że wedle tej teorii, turystyka łączy się z danym okresem wyjazdu, jaki zakłada brak przerwy dłużej niż rok. Bardzo często terminu turystyka używa się w celach czysto statystycznych, przykładowo po to, aby szacować, ilu turystów zwiedza dane regiony.

Wedle klasyfikacji

Biorąc zaś pod uwagę klasyfikację NACE, należy podkreślić, że w obrębie turystyki mowa jest o kilku konkretnych sferach działalności. W nią wlicza się zarówno działanie sportowe, jak i kulturowe, rekreacyjne, twórcze, zakwaterowanie, prosperowanie bibliotek, działalność usługową, wyżywienie itd.