Turystyka to pojęcie wywodzące się z języka francuskiego. Jest to wyraz pochodny od tamtejszego słowa tourist, które odnosi się do turysty. Po raz pierwszy użyto je w wieku osiemnastym. Konkretne wiadomości na temat turystyki w różnorakim zakresie w poniższych fragmentach.

Mnogość dyscyplin

Cechą szczególną przypisywaną turystyce jest zwłaszcza jej połączenie z szeregiem rozmaitych dziedzin. To wielorakość dyscyplin, które są często zupełnie ze sobą niepowiązane. W tym zakresie warto wspomnieć między innymi o powiązywaniu turystyki z ekonomią, w tym przede wszystkim ekonomiką turystyki, z geografią, a w tym przypadku zwłaszcza oddzielną dziedziną jaką jest geografia turyzmu, psychologią, antropologią prawem, architekturą, w szczególności architekturą krajobrazu, medycyną, etyką, ochroną środowiska, urbanistyką, czy też pedagogiką, a nawet psychologią i marketingiem. Istnieje nawet pewna dyscyplina zwana marketingiem turystycznym.

Wiele aspektów

Turystyka jest bardzo złożonym procesem, co wynika z faktu, iż posiada ona niesamowicie rozległy przedmiot badań. W tym zakresie wspomina się o rozlicznych aspektach, w tym przestrzennym, psychologicznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Zacznijmy od kwestii psychologicznej, jaka obejmuje potrzeby wewnętrzne człowieka, a zatem ogólną chęć jednostek do odbywania podróży, w celach duchowych, jako sposób na relaks, ale i poznawanie i doświadczanie zupełnie nowych rzeczy. To chęć pobytu w nieznanym. W zakresie turystyki w aspekcie kulturowym z kolei należy wspomnieć o funkcji kulturalnej łączonej z zaznajamianiem się z różnorodnymi krajami, nowymi regionami, miejscami dotąd nieodkrytymi przez jednostkę podróżującą.