facebook logo
corner

Regulamin

REGULAMIN
GREEN HOUSE HOSTEL REPREZENTOWANY JEST PRZEZ
 D&N DOBROSŁAWĘ MACKIEWICZ I NATALIĘ MIONSKOWSKĄ SPÓŁKĘ JAWNĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL. LEONIDA TELIGI 4D
 NIP 584-27-50-170
 Postanowienia ogólne
§ 1
1.    Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
2.    Jeżeli gość nie zadeklaruje późniejszego przyjazdu rezerwacja jest gwarantowana do godziny 19:00, po tej godzinie Gość zostanie przyjęty tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.
§ 2
Podczas meldowania się osoba wynajmująca pokój lub miejsce hostelowe winna okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
§ 3
1.    Doba hostelowa kończy się o godzinie 11:00, do tego czasu pokój lub miejsce hostelowe powinno być zwolnione, a klucz zwrócony do recepcji.
2.    Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, nie jest to jednak tożsame z przedłużeniem pobytu.
§ 4
W przypadku, gdy pokój lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 12:00,
a pokój ten lub łóżko zarezerwowane są na kolejną dobę przez inną osobę, wówczas obsługa Hostelu uprawniona jest do wejścia do pokoju podczas nieobecności Gościa, spakowania jego rzeczy i umieszczenia ich w części wspólnej gdzie hostel nie bierze odpowiedzialności za jego stan oraz zawartość.
§ 5
Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, najmując łóżko w pokoju wieloosobowym lub pokój prywatny, przyjmuje się, że zostały one wynajęte na jedną dobę.
§ 6
Przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godziny 10:30. Prośba ta może być spełniona wówczas, jeżeli Green House Hostel będzie dysponował wolnymi miejscami.
§ 7
Na terenie Hostelu dostępna jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć WiFi. Hasło można uzyskać w recepcji.
Rezerwacja i opłaty
§ 8
1.    Rezerwacji dokonać można telefoniczne, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Green House Hostelu.
2.    Ostateczne dokonanie rezerwacji następuje wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki wskazanej Klientowi. Płatności należy dokonać na numer konta wskazany w zakładce „Kontakt”. Brak wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Green House Hostel terminu rezerwacji skutkuje jej anulowaniem.
§ 9
Procedura dokonywania rezerwacji za pomocą formularza rejestracyjnego:
1.    Klient uzupełnia formularz znajdujący się na stronie Green House Hostelu wpisując wszystkie wymagane dane.
2.    Klient otrzymuje wiadomość zwrotną dotyczącą dostępności terminu. Jeżeli termin jest dostępny, termin rezerwacji zostaje potwierdzony, a Klient zostaje poinformowany o wysokości zaliczki, którą należy wpłacić na numer konta Green House Hostelu w ciągu 48 godzin.
3.    Brak wpłaty w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia terminu rezerwacji skutkuje jej anulowaniem.
§ 10
1.    Zaliczka wskazana w §9 podlega zwrotowi w 100%, jeśli rezerwacja klienta indywidualnego zostanie odwołana nie później niż 7 dni przed terminem planowanego przyjazdu, zaś w przypadku grupy zorganizowanej jeśli rezerwacja zostanie odwołana nie później niż 14 dni przed terminem planowanego pobytu. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie, zaliczka nie podlega zwrotowi.
2.    W przypadku skrócenia rozpoczętego już w Hostelu pobytu wskutek własnej decyzji, Gość nie ma podstawy domagać się zwrotu pozostałej kwoty.
§ 11
1.    Opłaty za pobyt w Green House Hostelu dokonuje się w chwili zameldowania z góry za cały okres pobytu.
2.    Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej hostelu w zakładce Cennik.
§ 12
Green House Hostelu w wybranych okresach może ustalić okres minimalnego wynajmu (np. 2 doby). Wówczas do potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki stanowiącej równowartość należności za cały minimalny okres pobytu.
§ 13
W szczególnych wypadkach  Green House Hotel zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji zwrotnej.
§ 14
W przypadku pobytu grupowego organizator grupy zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników i przekazania jej recepcji Hostelu.
§ 15
Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji.
§ 16
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją treści regulaminu.
Zasady korzystania z usług Hostelu
§ 17
W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
§ 18
Ostatnia osoba opuszczająca pokój wieloosobowy i każda opuszczająca pokój prywatny powinna zgasić światło i zamknąć drzwi na klucz.
§ 19
Green House Hostelu może odmówić wpuszczenia na teren obiektu i zakwaterewowania gości agresywnych lub w stanie upojenia alkoholowego czy pod wpływem substancji odurzających oraz też może wykwaterować w trakcie trwającego pobytu Gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin Hostelu lub reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
§ 20
1.    Osoby nie zameldowane w Green House Hostelu nie mogą przebywać na terenie obiektu.
2.    Zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w Green House Hostelu. Gość hostelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet przed upływem terminu, za który uiścił opłatę.
§ 21
Goście zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.
§ 22
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Zakaz ten nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W recepcji można nieodpłatnie wypożyczyć następujące urządzenia elektryczne: żelazko wraz z deska do prasowania.

§ 23
Green House Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. części wspólne: salon tzw. Living room połączony z jadalnią, kuchnię oraz łazienki i toalety.
§ 24
Czystość i porządek należy zachować zarówno w częściach wspólnych, jak i w pokojach.
§ 25
Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków narkotyzujących oraz substancji psychotropowych.
§ 26
W Green House Hostelu obowiązuje zakaz spożywania posiłków w pokojach. Posiłki należy spożywać w sali ogólnodostępnej lub aneksie kuchennym.
§ 27
Podczas dłuższych pobytów tych samych osób pokoje przez nie zajmowane sprzątane są po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel jest wymieniana po siódmej dobie hostelowej.
§ 28
W Hostelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:30 – 6:00.
 Zasady ponoszenia odpowiedzialności
§ 30
Green House Hostelu ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług osoby jedynie w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile przedmioty te pozostawały w zamkniętym pomieszczeniu. Przez zamknięte pomieszczenie należy rozumieć: zamknięty na klucz pokój prywatny lub zamkniętą na klucz szafkę.
§ 31
Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.).
§ 32
1.    Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
2.    Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§ 33
W przypadku utraty któregokolwiek z udostępnionych Gościowi kluczy elektronicznych do pokoju pobierana jest od niego opłata w wysokości 50,00 PLN za każdy zgubiony klucz .
W celu wymeldowania się, wszyscy Goście rozliczają się w recepcji z kluczy/kart. Po wymeldowaniu hostel oferuje bezpłatną do 8 godzin usługę przechowania bagażu Gości.
§ 34
Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Osoby nie przestrzegające tego zakazu zostaną obciążone karą pieniężną w wysokości 100 PLN. Strefa dla palących została wyznaczona na zewnątrz budynku hostelu.

§ 35
1.    Na Gościa naruszającego ciszę nocną zostanie nałożona kara w wysokości 100 PLN.
2.    Na Gościa śpiącego w nie powleczonej pościeli zostanie nałożona kara w wysokości 100 PLN.
§ 36
W przypadku, gdy zachowanie Gościa spowodowało obowiązek ponad standardowego sprzątania, zostanie na niego nałożona kara w wysokości 250 PLN.
§ 37
Za łamanie regulaminu w innych przypadkach niż wskazane powyżej może zostać nałożona każdorazowo kara w wysokości 150 PLN.
 Postanowienia końcowe
§ 38
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa zostają wyrzucone w tym samym dniu wymeldowania. Hostel nie oferuje możliwości przechowywania pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa przedmiotów osobistego użytku.
§ 39
Gość bądź osoba lub firma dokonująca rezerwacji w imieniu Gościa wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Green House Hostelu. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Green House Hostelu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
§ 40
Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Green House Hostelu .
Kierownictwo i personel Green House Hostelu dokłada wszelkich starań, by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na jak najwyższym poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy jednak o zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi naszą niezwłoczną reakcję. Wszelkie reklamacje przyjmowane są w recepcji.Copyright © Green House Hostel 2016 Designed by SmartProjects.pl